THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
THÔNG TIN SINH VIÊN
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Cựu sinh viên tiêu biểu

Những gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Lê Ngọc Năng
Giám đốc TT Nghiên cứu và Ứng dụng ngọc học LIU
Nguyễn Văn Được
Bí thư Tỉnh ủy Long An
nhiệm kỳ 2020-2025
Nguyễn Trí Ngọc
PGĐ Xí nghiệp, tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng
Phan Văn Hải
Exploration Geologist
Assistant, Australia
Nguyễn Tuấn
Giảng viên, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM
Trần Quốc Huy
Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng
Trần Duân
Đoàn trưởng Đoàn Địa chất III-LD BĐ Địa chất MN
Võ Hoàng Thắng
Giám đốc, CTy TNHH Địa chất
và Môi trường Bình Thuận
Lê Vương Trọng
Phó giám đốc, Chi nhánh
Miền Nam - Vinaincon
Phạm Tuấn Nhi
Viện Địa Lý Tài Nguyên
Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Anh Quốc
Phó trưởng phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường BT
Phạm Kim Trạch
Phó Trưởng phòng Điều tra
tài nguyên nước
Vũ Tiến Đức
Nghiên cứu viên, Viện Khoa
học Thuỷ lợi Miền Nam
Nguyễn Sơn Tùng
Exploration Geologist, Saturn Metals Limited, Australia
Lê Thị Linh Chi
Phó Giám đốc, CTy TNHH Thương Mại Thép Thanh Long
Nguyễn Như Thạch
Giám đốc, CTCP xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hoà
Lê Văn Thượng
Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư V.E.D.A
Phạm Vũ Chương
Giám đốc, Công ty dầu khí Zarubezhneft Việt Nam
Đặng Hồng Thông
Cựu sinh viên Khóa 2002