THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
THÔNG TIN SINH VIÊN
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Giới thiệu chung

1.Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Địa chất ngày nay được thành lập với tên gọi đầu tiên là Tổ Địa chất ra đời năm 1952 cùng với Viện Đại học Saigon do Giáo Sư Jean Fromaget, nguyên Giám đốc Sở Địa chất Đông Dương đảm trách. Năm 1953 Ban (Departement) Địa chất chính thức thành lập, gắn liền với tên tuổi của nhà Địa chất Pháp là Giáo sư Edmond Saurin – Giám đốc sở Địa Chất Đông Dương. Từ 1965 đến năm 1975, Ban Địa chất thuộc Đại học Khoa học Sài Gàn do Giáo Sư Trần Kim Thạch phụ trách. Ngoài việc xây dựng và phát triển chính mình, Ban Địa chất Đại học Khoa học Saigon cũng đã đóng góp xây dựng Ban Địa chất của Đại học Huế, Đại học Cần Thơ và Ban Địa lý của Đại học Đà Lạt. Từ năm 1975 đến nay, Ban Địa chất trở thành Khoa Địa chất của Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh (1976 – 1996) và hiện nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (1996 – đến nay).

Khoa Địa chất có 04 bộ môn, 05 phòng thí nghiệm cấp Khoa, và 01 phòng thí nghiệm cấp Trường. Các bộ môn (BM) gồm: BM. Địa chất Cơ sở, BM. Thạch học và Khoáng sản (trước đây là BM. Khoáng Thạch), BM. Địa chất Biển và Dầu khí (trước đây là BM. Trầm tích), và BM. Địa chất Thủy văn – Địa chất Công trình. Các phòng thí nghiệm (PTN) gồm có: PTN. Thạch học, PTN. Ngọc học, PTN. Địa hóa môi trường, Phòng Tin học – Viễn thám – GIS, Phòng Trưng bày – Thực tập Mẫu địa chất và Phòng nghiên cứu, sưu tập, bảo quản và lưu trữ mẫu vật địa chất (cấp Trường). Ngoài ra, còn có Thư viện Khoa. Các BM cũng có phòng thực hành – thí nghiệm có quy mô như: Địa kỹ thuật, Địa chất Dầu khí, Trầm tích và Địa chất biển.

Về cơ cấu tổ chức Khoa theo nhiệm kỳ 5 năm, gồm: Ban chủ nhiệm Khoa (02 cán bộ), Hội đồng Khoa học Khoa (09 cán bộ), Thư ký Khoa (01 cán bộ), các trợ lý (05 cán bộ: Thư ký-giáo vụ, trợ lý sinh viên, thông tin – truyền thông, thư viện) và Ban cố vấn học tập (04 cán bộ).

Trãi qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Khoa Địa chất đã vượt qua nhiều khó khăn, duy trì và xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển và mở rộng quy mô ngành nghề đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ kinh tế xã hội. Khoa Địa chất là một trong những khoa truyền thống, có đóng góp lớn vào thành tích đào tạo – nghiên cứu khoa học của Trường qua các thời kỳ.

2. Nhân lực

Tính đến tháng 7/2022, Khoa Địa chất có 31 cán bộ – viên chức (gồm 17 nam và 14 nữ), trong đó có 29 cán bộ khoa học (01 PGS.TS, 07 TS, 25 ThS, 01 cử nhân, 01 TC). Đang làm NCS Tiến sĩ gồm 06 cán bộ, trong đó: đang học tập ở nước ngoài có 04 nghiên cứu sinh nước ngoài (Đài Loan, Nga, Nhật bản, Thái Lan) và 02 nghiên cứu sinh trong nước.

3. Đào tạo

a. Đào tạo đại học:

+ Ngành Địa chất học có 06 chuyên ngành, đào tạo ở năm thứ 4 gồm: (1) Địa chất Thủy văn-Địa chất Công trình, (2) Địa chất Môi trường, (3) Địa chất Khoáng sản, (4) Ngọc học, (5) Địa chất Dầu khí và (6) Địa chất Biển.
+ Ngành Kỹ thuật địa chất có 02 chuyên ngành: (1) Địa chất tìm kiếm và thăm dò khoáng sản và (2) Địa kỹ thuật.

b. Đào tạo sau đại học:

Đào tạo trình độ Thạc sĩ có 02 ngành đào tạo:

+ Địa chất học: https://bit.ly/3uB3XA2

+ Kỹ thuật địa chất: https://bit.ly/3Bocquf

Đào tạo trình độ Tiến sĩ có 01 ngành đào tạo: Địa chất học: https://bit.ly/3Ynn8Lo

Năm học 2021-2022, có 4 nghiên cứu sinh tham gia học Tiến sĩ Địa chất học

4. Liên hệ

Địa chỉ: Phòng C12A, Dãy nhà C, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 38 355271 – Fax (84.8) 38 350 096.

Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn

Website: https://geology.hcmus.edu.vn

YouTube: https://bit.ly/3O44n9M

https://www.tiktok.com/@diachat_hcmus

Giới thiệu Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM