Võ Hoàng Thắng

Cựu sinh viên khóa: K2002, Địa chất học

Chức vụ: Giám đốc

Nơi công tác: Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Điện thoại: 0914541105

Email: diachatmoitruongbinhthuan@gmail.com

Địa chỉ: 89 Phan Văn Trị, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tháng 5/2007 – Tháng 9/2007: nhân viên Công ty CP gạch tuynel Phan Thiết; Tháng 9/2007: nhân viên Công ty CP Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận; Tháng 9/2019 – Tháng 5/2011: Phó Giám đốc phụ trách mỏ đá Xây dựng Núi Tào, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (Kiêm Giám đốc điều hành mỏ) của Công ty CP Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận; Tháng 5/2011 – Tháng 10/2011: Chỉ huy nổ mìn (kiêm Giám đốc điều hành mỏ) mỏ đá Tà Zon, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận của Công ty CP Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận; Tháng 10/2021 – Tháng 10/2015: Giám đốc điều hành mỏ titan tại xã Tân Thành, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận của Công ty TNHH Tân Quan Cường. Tháng 1/2013 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận.