Lê Vương Trọng

Cựu sinh viên khóa: K2002, Địa chất học

Chức vụ: Phó giám đốc

Nơi công tác: Chi nhánh Miền Nam – Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON)

Điện thoại: 0935242757

Email: trong.levuong@gmail.com

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

HỌC VẤN
* 2002 – 2007 – Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên – Cử nhân Ngành Địa chất
* 2007 – 2010 – Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên – Thạc sĩ Ngành Địa chất học
* 2016 – 2018 – Trường ĐH Trà Vinh – Cử nhân Quản trị kinh doanh

CÔNG TÁC
* 07/2020 – nay – Phó giám đốc tại Tổng công ty CP Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Miền Nam (VINAINCON), phụ trách điều hành công ty.
* 11/2016 – 06/2020 – Trưởng phòng Kế hoạch – Quản lý dự án tại Tổng công ty CP Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Miền Nam (VINAINCON), phụ trách điều hành các dự án.
* 04/2014 – 05/2016 – Trưởng phòng Kế hoạch – Quản lý dự án tại Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng VINAINCON 6.
* 04/2013 – 04/2014 – Nhân viên Kế hoạch tại Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng VINAINCON 6 tại Campuchia.
* 09/2009 – 03/2013 – Quản lý chất lượng/Quản lý thanh toán tại Công ty CP Xây Dựng Nền Móng JIKON.
* 07/2007- 08/2009 – Nhân viên, Trưởng phòng Kế hoạch tại Viện Khoa học và Phát triển Công Nghệ – Nền Móng – Xây Dựng Công Trình (IGC).