THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
THÔNG TIN SINH VIÊN
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông tin Giảng viên, Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Phạm Trung Hiếu
NCS. Trương Chí Cường
TS. Nông Thị Quỳnh Anh
ThS. Bùi Kim Ngọc
ThS. Phạm Minh
CN. Ninh Vũ Luân
ThS. Nguyễn Thị Trường Giang
TS. Ngô Minh Thiện
TS. Hồ Thu Hiền
TS. Nguyễn Đình Thanh
ThS. Nguyễn Thùy Dung
ThS. Lê Thị Thúy Vân
TS. Trần Quốc Dũng
ThS. Nguyễn Thị Thùy Luyên
CN. Tôn Nữ Tô Mai
TS. Ngô Trần Thiện Quý
TS. Phạm Thanh Thùy
ThS. Đỗ Thị Ngọc Học
ThS. Đinh Quốc Tuấn
ThS. Phạm Tuấn Long
NCS. Huỳnh Tấn Tuấn
ThS. Đỗ Ngọc Thanh
TS. Nguyễn Thị Tố Ngân
TS. Trần Thị Hoàng Hà
ThS. Ngô Thị Phương Uyên
ThS. Trịnh Nguyễn Hùng Vĩ
ThS. Lê Hữu Tuấn
ThS. Hà Thuý Hằng
NCS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh
ThS. Nguyễn Vĩnh Tùng