Nguyễn Như Thạch

Cựu sinh viên khóa: K1997, Địa chất học

Chức vụ: Giám đốc

Nơi công tác: Xí nghiệp khai thác đá Soklu thuộc Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hoà

Điện thoại: 0939247678

Email: nhuthachsoklu@yahoo.com.vn

Địa chỉ: Ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

– Năm 1997-2001: Học tập tại Trường Đại học khoa học tự nhiên – TP. HCM
– Năm 2002 đến nay: Công tác tại Xí nghiệp khai thác đá Soklu thuộc Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hoà.