Phạm Tuấn Nhi

Cựu sinh viên khóa: 1992, Địa chất học

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Nơi công tác: Viện Địa Lý Tài Nguyên Tp.HCM

Điện thoại: 0918437630

Email: ptuannhi@gmail.com

Địa chỉ: 1 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM