THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
THÔNG TIN SINH VIÊN
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Đào tạo tại Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Tiến sĩ địa chất học

Đào tạo tiến sĩ ngành Địa chất học:

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lý thuyết cơ bản, kiến thức chuyên sâu hợp lý và hệ phương pháp nghiên cứu hiện đại thuộc lĩnh vực địa chất, đủ trình độ để giải quyết các vấn đề về lý luận cũng như thực tiễn của ngành địa chất đặt ra, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong nước về lĩnh vực Địa chất học theo hướng cơ bản và ứng dụng, đặc biệt cho các đơn vị nghiên cứu khoa học và quản lý ở các tỉnh phía Nam Việt Nam và các nước lân cận trong khu vực ASEAN.

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Địa chất học tập trung các hướng nghiên cứu gồm:

– Thạch học, khoáng vật và địa hóa;

– Địa chất khu vực, cấu trúc địa chất và địa kiến tạo;

– Thạch luận và sinh khoáng;

– Địa chất dầu khí;

– Địa chất khoáng sản;

– Địa chất và tài nguyên khoáng sản biển;

– Địa chất Đệ tứ và vỏ phong hóa.

– Địa chất môi trường và tai biến địa chất, biến đổi khí hậu.

– Địa chất môi trường, Địa chất Thủy văn – Địa chất công trình

Read more

Thạc sĩ địa chất học

Đào tạo thạc sĩ ngành Địa chất học:

 • Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực địa chất học để đáp ứng nhu cầu xã hội.
 • Học viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức chuyên sâu, kỹ năng và khả năng làm việc trong lĩnh vực địa chất học, có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo.
 • Học viên có khả năng nghiên cứu khoa học để tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc đào tạo chuyên sâu hơn nữa ở trong và ngoài nước.

Các môn thi tuyển

 • Môn cơ bản: Thạch học cơ sở
 • Môn cơ sở: Địa chất đại cương
 • Ngoại ngữ (theo chương trình thi tuyển của Trường ĐHKHTN)

Thạc sĩ kỹ thuật địa chất

Đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật địa chất:

 • Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Kỹ thuật địa chất để đáp ứng nhu cầu xã hội.
 • Học viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức chuyên sâu, kỹ năng và khả năng xây dựng hệ thống thực hành trong lĩnh vực Kỹ thuật địa chất, có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo.
 • Học viên có khả năng nghiên cứu khoa học để tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc đào tạo chuyên sâu hơn nữa ở trong và ngoài nước.

Các môn thi tuyển

 • Môn cơ bản: Thạch học cơ sở
 • Môn cơ sở: Địa chất đại cương
 • Ngoại ngữ (theo chương trình thi tuyển của Trường ĐHKHTN)

Cử nhân địa chất học

Đào tạo cử nhân ngành Địa chất học:

Chương trình cử nhân địa chất hướng đến đào tạo cử nhân có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và chuyên môn vững vàng, có trí lực, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực lĩnh vực địa chất, phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và thế giới trong thời đại công nghiệp 4.0.

Chương trình cử nhân Địa chất học có 06 chuyên ngành: (1) Địa chất khoáng sản, (2) Ngọc học, (3) Địa chất dầu khí, (4) Địa chất biển, (5) Địa chất thủy văn – địa chất công trình và (6) Địa chất môi trường.

Cử nhân kỹ thuật địa chất

Đào tạo cử nhân ngành Kỹ thuật địa chất:

Chương trình cử nhân Kỹ thuật địa chất hướng đến đào tạo cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ lý thuyết cơ bản, kiến thức và kỹ năng chuyên sâu; có phương pháp nghiên cứu, phương pháp khảo sát thực địa, giải quyết các vấn đề thực tiễn kỹ thuật địa chất, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong lĩnh vực kỹ thuật địa chất. Có khả năng tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao ở bậc sau đại học trong và ngoài nước.

Chương trình cử nhân Kỹ thuật địa chất có 02 chuyên ngành: (1) Địa kỹ thuật, (2) Tìm kiếm thăm dò khoáng sản.