Vũ Tiến Đức

Cựu sinh viên khóa: K2002, Địa chất học

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Nơi công tác: Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam

Điện thoại: 0961787987

Email: duckhtn02@gmail.com

Địa chỉ: 658 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, Tp. HCM

1. Quá trình học tập
2002-2006: Cử nhân Địa chất (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TpHCM)
2012-2014: Thạc sĩ Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước (Trường ĐH Thuỷ lợi)
2017-2021: Tiến sĩ Địa chất ứng dụng (Trường ĐH Quốc lập Trung ương Đài Loan)
2. Quá trình công tác
2007-2008: Kỹ sư ĐCTV, Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT miền Nam.
2008-2012: Quản lý dự án xây dựng, Công ty xây dựng Quốc tế.
2012-2017: Điều tra tài nguyên môi trường, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam.
2017-2021: Nghiên cứu sinh trường ĐH Quốc lập trung ương Đài Loan (NCU).
2021-nay: Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam.
3. Hướng nghiên cứu
– Mô hình toán thuỷ văn nước dưới đất
– Địa chất thuỷ văn
– Địa thống kê
– Ô nhiễm môi trường nước dưới đất
4. Thành tích
– Giấy khen dành cho học viên Cao học có thành tích học tập xuất sắc của Hiệu trưởng ĐH Thuỷ lợi.
– Phần thưởng của College of Earth Science, NCU dành cho nghiên cứu sinh xuất sắc năm 2020 và 2021.
– Giấy khen của College of Earth Science, NCU dành cho nghiên cứu sinh có thành tích học tập xuất sắc.
– Phần thưởng và giấy khen của Hiệp hội Địa chất Đài Loan dành cho Luận án Tiến sĩ xuất sắc.
– Bằng danh dự của Hiệp hội Học giả Đài Loan dành cho nghiên cứu sinh có thành tích học tập xuất sắc.