Nguyễn Anh Quốc

Cựu sinh viên khóa: K2001, Địa chất học

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Nơi công tác: Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận

Điện thoại: 0935169794

Email: anhquoc2083@yahoo.com.vn

Địa chỉ: 15 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận