THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
THÔNG TIN SINH VIÊN
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Đào tạo Đại học, Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Cử nhân địa chất học

Đào tạo cử nhân ngành Địa chất học:

Chương trình cử nhân địa chất hướng đến đào tạo cử nhân có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và chuyên môn vững vàng, có trí lực, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực lĩnh vực địa chất, phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và thế giới trong thời đại công nghiệp 4.0.

Chương trình cử nhân Địa chất học có 06 chuyên ngành: (1) Địa chất khoáng sản, (2) Ngọc học, (3) Địa chất dầu khí, (4) Địa chất biển, (5) Địa chất thủy văn – địa chất công trình và (6) Địa chất môi trường.

Tìm hiểu thêm chương trình Địa chất học (file pdf)

Cử nhân kỹ thuật địa chất

Đào tạo cử nhân ngành Kỹ thuật địa chất:

Chương trình cử nhân Kỹ thuật địa chất hướng đến đào tạo cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ lý thuyết cơ bản, kiến thức và kỹ năng chuyên sâu; có phương pháp nghiên cứu, phương pháp khảo sát thực địa, giải quyết các vấn đề thực tiễn kỹ thuật địa chất, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong lĩnh vực kỹ thuật địa chất. Có khả năng tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao ở bậc sau đại học trong và ngoài nước.

Chương trình cử nhân Kỹ thuật địa chất có 02 chuyên ngành: (1) Địa kỹ thuật, (2) Tìm kiếm thăm dò khoáng sản.

Tìm hiểu thêm chương trình Kỹ thuật địa chất (file pdf)