Nguyễn Sơn Tùng

Cựu sinh viên khóa: K2012, Địa chất học

Chức vụ: Exploration Geologist

Nơi công tác: Saturn Metals Limited

Điện thoại: +61431490856

Email: snguyen@saturnmetals.com.au

Địa chỉ: 9 Havelock Street, West Perth, Western Australia 6005

– 12DCH chuyên ngành Địa chất khoáng sản, tốt nghiệp 2016 loại Khá. Nợ 8 môn sau 2 năm đầu, điểm TB < 6.0. SV5T cấp khoa, Liên chi hội 2015, cấp trường 2016. Giải nhất Chấn động Pangaea 2016.
– Nghĩa vụ quân sự 2017-2019, cấp bậc Trung sỹ
– Master of Geoscience, The University of Western Australia, 2020-2021, Degree of Distinction.
– Exploration Geologist, Saturn Metals Ltd, Perth, Western Australia since Feb-2022.