THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
THÔNG TIN SINH VIÊN
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Đào tạo Sau đại học, Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Tiến sĩ địa chất học

Đào tạo tiến sĩ ngành Địa chất học:

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lý thuyết cơ bản, kiến thức chuyên sâu hợp lý và hệ phương pháp nghiên cứu hiện đại thuộc lĩnh vực địa chất, đủ trình độ để giải quyết các vấn đề về lý luận cũng như thực tiễn của ngành địa chất đặt ra, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong nước về lĩnh vực Địa chất học theo hướng cơ bản và ứng dụng, đặc biệt cho các đơn vị nghiên cứu khoa học và quản lý ở các tỉnh phía Nam Việt Nam và các nước lân cận trong khu vực ASEAN.

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Địa chất học tập trung các hướng nghiên cứu gồm:

– Thạch học, khoáng vật và địa hóa;

– Địa chất khu vực, cấu trúc địa chất và địa kiến tạo;

– Thạch luận và sinh khoáng;

– Địa chất dầu khí;

– Địa chất khoáng sản;

– Địa chất và tài nguyên khoáng sản biển;

– Địa chất Đệ tứ và vỏ phong hóa.

– Địa chất môi trường và tai biến địa chất, biến đổi khí hậu.

– Địa chất môi trường, Địa chất Thủy văn – Địa chất công trình

Read more