HỌC BỔNG

 
 • Học bổng năm học 2022-2023

  Thông báo về việc cấp học bổng năm học 2022-2023 cho sinh viên 07 ngành khó tuyển: Sinh viên ngành Địa chất học và Kỹ thuật Địa chất xem chi […]

   
 •  
 • THÔNG BÁO HỌC BỔNG SPE

  THÔNG BÁO HỌC BỔNG SPE SCHOLARSHIP SCHEME, ACADEMIC YEAR 2022 – 2023 1. ĐỐI TƯỢNG – Sinh viên năm 3 & năm 4 – Sinh viên là thành viên của […]

   
 •  
 • Kết quả xét học bổng Khoa Địa Chất Năm học 2022-2023

  Thông báo Kết quả xét học bổng Khoa Địa Chất Năm học 2022-2023 Trong năm học 2022-2023, Khoa Địa Chất đã nhận được nguồn tài trợ học bổng từ các […]

   
 •