Chương trình học bổng do Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR) (thuộc chính phủ Ấn Độ) cấp trong năm học 2024-25 cho các sinh viên Việt Nam có thành tích tốt, theo học các bậc Đại học/ Sau đại học/Tiến sĩ, thuộc tất cả các ngành. 

Các ứng viên quan tâm có thể nộp đơn xin học bổng trực tuyến thông qua cổng thông tin http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ với các tài liệu chính được yêu cầu theo danh sách đính kèm, hạn cuối là ngày 30/04/2024.
Mọi thông tin cần được giải đáp liên quan đến học bổng, vui lòng liên hệ Chị Trần Ngọc Hân, Trợ lý tại TLSQ, qua email: interpreter.cgihcmc@gmail.com, số điện thoại: (84-28) 37442400/ ext 14.