✍️THÔNG BÁO HỌC BỔNG SPE✍️
SCHOLARSHIP SCHEME, ACADEMIC YEAR 2022 – 2023
1. ĐỐI TƯỢNG
– Sinh viên năm 3 & năm 4
– Sinh viên là thành viên của SPE, có thành tích học tập xuất sắc, tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động ngoại khóa và của SPE Việt Nam​
– Sinh viên chuyên ngành Dầu Khí hoặc đang theo đuổi ngành Dầu Khí
2. GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:
1 suất học bổng, trị giá 40.000.000,00 VND bằng tiền mặt
3. HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: 28/4/2023