THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
THÔNG TIN SINH VIÊN
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Dự án / Đề tài Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đề tài cấp nhà nước
Thạch luận nguồn gốc các đá magma tiền Cambri khu vực Phan Si Pan Tây Bắc Việt Nam, 2017. Phạm Trung Hiếu (chủ nhiệm).

Thạch luận nguồn gốc các thành tạo granitoid khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam, 2011. Phạm Trung Hiếu (chủ nhiệm).


Đề tài cấp Bộ / cấp Đại học Quốc Gia Tp.HCM
Mô hình lưa chọn vị trí tối ưu bãi chôn lấp rác thải bằng phương pháp phân tích theo thứ bậc và ứng dụng GIS tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 2021. Ngô Thị Phương Uyên (chủ nhiệm)
Nghiên cứu đặc điểm địa chất, thạch địa hóa và tuổi thành tạo magma một số vị trí tuyến thực tập Tp HCM – Đà Lạt – Nha Trang phục vụ hướng dẫn thực tập cho sinh viên năm 2 ngành Địa chất học, 2021. Trịnh Nguyễn Hùng Vĩ (chủ nhiệm).
Nghiên cứu đặc điểm địa chất, cơ chế thành tạo và khoáng hóa liên quan các đá phun trào tuổi Mesozoi muộn khu vực Nha Trang, 2021. Phạm Minh (chủ nhiệm).
Nghiên cứu thạch luận các đá gabro – granodiorit khu vực Chà Vàl, Quảng Nam và khoáng hóa liên quan, 2020. Lê Đức Phúc (chủ nhiệm).
Nghiên cứu địa động lực hình thành các đá mạch và vài trò của chúng với quặng hóa khu vực đới Đà Lạt, 2020. Phạm Trung Hiếu (chủ nhiệm).
Nghiên cứu đặc điểm, phân loại và đánh giá triển vọng khoáng hóa vàng nội sinh Nam Việt Nam, 2019. Nguyễn Kim Hoàng (chủ nhiệm).
Đặc điểm địa chất, thạch luận các đá metacarbonat khu vực Sa Thầy Kon Tum và ứng dụng của nó trong đá mỹ nghệ, 2019. Trương Chí Cường (chủ nhiệm).
Lựa chọn vị trí tối ưu xây dựng cánh đồng năng lượng mặt trời bằng phương pháp đánh giá đa tiêu chí trong tỉnh Bình Thuận và điều kiện địa chất công trình tại vị trí đó, 2019. Nguyễn Đình Thanh (chủ nhiệm).
Nghiên cứu sự bền vững của nguồn tài nguyên nước dưới đất khu vực ven biển Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận dưới tác động của biển đổi khí hậu, 2019. Ngô Minh Thiện (chủ nhiệm).
Đặc điểm địa chất, thạch luận các đá metacarbonat khu vực Sa Thầy Kon Tum và khả năng sử dụng làm đá mỹ nghệ, 2018. Bùi Kim Ngọc (chủ nhiệm).
Tiến hóa vỏ lục địa khu vực đới khâu Sông Mã, Tây Bắc Việt Nam giai đoạn Paleozoi muộn – Mezozoi sớm, 2017. Phạm Trung Hiếu (chủ nhiệm).
Nghiên cứu thạch luận và khoáng hóa liên quan granitoid phức hệ Mường Hum đới cấu trúc Phan Si Pan khu vực Tây bắc Việt Nam, 2016. Nguyễn Kim Hoàng (chủ nhiệm).

 

Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Thành lập bộ mẫu lát mỏng và atlas các đá biến chất khu vực Kon Plông, Kon Tum phục vụ công tác lưu trữ mẫu vật và giảng dạy cho sinh viên Khoa Địa chất. 2020. Nguyễn Thị Trường Giang (chủ nhiệm)
Nghiên cứu thạch luận các đá mạch sáng màu khu vực Đèo Cậu, Thuận Nam, Ninh Thuận và khoáng hóa liên quan, 2019. Phạm Minh (chủ nhiệm)
Ứng dụng mô hình groundwater modelling system (gms) khai thác bền vững nước dưới đất khu vực ven biển từ mũi kê gà – tiến thành, bình thuận, 2019, Nguyễn Thuỳ Dung (chủ nhiệm)
Đặc tính thạch học và biến đổi sau trầm tích ảnh hưởng đến độ rỗng và độ thấm của cát kết Oligocen, lô 15-1/05, bể Cửu Long, 2019. Đỗ Ngọc Thanh (chủ nhiệm)
Lựa chọn vị trí xây dựng cảng nước sâu dựa trên phương pháp phân tích đa tiêu chí tại huyện Nhơn Trạch và huyện Cần Đước, 2019. Nguyễn Thị Mỹ Trinh (chủ nhiệm)
Hoạt động đứt gãy Sông Sài Gòn và các tai biến địa chất đi kèm. 2017. Hà Thuý Hằng (chủ nhiệm)