Thông báo Kết quả xét học bổng Khoa Địa Chất Năm học 2022-2023
Trong năm học 2022-2023, Khoa Địa Chất đã nhận được nguồn tài trợ học bổng từ các tổ chức, đơn vị và cá nhân sau đây:
– Quỹ Học Bổng Trần Kim Thạch.
– Quỹ Học Bổng Huỳnh Trung.
– Quỹ 8F-Khóa 2002.
– Công Ty TNHH Địa Chất và Môi Trường Bình Thuận.
– Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Ngọc học LIU
Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu cấp học bổng, các tiêu chí xét học bổng và hồ sơ của sinh viên có nguyện vọng xin xét học bổng. Ban điều hành quỹ học bổng đã tiến hành họp, xét duyệt hồ sơ và quyết định trao học bổng đến các sinh viên có tên dưới đây.
Các bạn sinh viên được cấp học bổng vui lòng cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong theo đường link đính kèm.
https://forms.gle/VoTrzCjgwnWMVrWr9
Một lần nữa xin chúc mừng các bạn!
Thân ái.