?‍♀️Thông báo về việc cấp học bổng năm học 2022-2023 cho sinh viên 07 ngành khó tuyển:
?‍♀️Sinh viên ngành Địa chất học và Kỹ thuật Địa chất xem chi tiết đối tượng, điều kiện và danh sách được nhận học bổng khóa 2019-2020-2021-2022 tại đây: https://www.hcmus.edu.vn/…/5241-thong-bao-ve-viec-cap…
?‍♀️Các sinh viên có tên trong danh sách cập nhật số tài khoản ngân hàng cho Nhà trường trước ngày 23/10/2023 (theo link: https://forms.office.com/r/scc3MJxk0c) để chuyển tiền nhận học bổng.
Thân mến!