TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT HỌC

TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT HỌC
Thông tin tuyển sinh tiến sĩ Địa chất học

THẠC SĨ ĐỊA CHẤT HỌC

THẠC SĨ ĐỊA CHẤT HỌC
Thông tin tuyển sinh thạc sĩ Địa chất học

THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT
Thông tin tuyển sinh thạc sĩ Kỹ thuật địa chất

CỬ NHÂN ĐỊA CHẤT HỌC

CỬ NHÂN ĐỊA CHẤT HỌC
Thông tin tuyển sinh cử nhân Địa chất học

CỬ NHÂN KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

CỬ NHÂN KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT
Thông tin tuyển sinh cử nhân Kỹ thuật địa chất

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN