Tuyển dụng:

Công ty TNHH TM Tân Quang Cường tuyển dụng: 02 Cử nhân địa chất, Môi trường.

Công ty TNHH TM Tân Quang Cường hoạt động về lĩnh vực khai thác khoáng sản liên quan đến chuyên ngành đất đai, môi trường.

Thời gian làm việc: 8h/ngày, có xe đưa rước từ Tp Phan Thiết, Bình Thuận và Công ty lo chỗ ăn, ở cho những bạn ở xa.

Thông tin ứng tuyển: doanhdung1602@gmail.com hoặc số điện thoại 0375.160.294 ông Đỗ Anh Dũng (Phụ trách công tác tuyển dụng).