🌏 Seminar Khoa học:
GS. Christoph A. Hauzenberger trình bày Seminar Khoa học với tiêu đề “Contrasting Lower Crustal Processes Documented in Granulites from the East African Orogen and the Bohemian Massif” tại Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
🌏 Đồng hướng dẫn Nghiên cứu sinh của Khoa Địa chất:
GS. Christoph A. Hauzenberger đồng hướng dẫn Nghiên cứu sinh của Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
🌏 Hướng dẫn thực địa:
GS. Christoph A. Hauzenberger hướng dẫn Nghiên cứu sinh ngoài thực địa khu vực nghiên cứu
✨GS. Christoph A. Hauzenberger hiện là Trưởng khoa Khoa học Trái đất, GĐ Trung tâm Địa chất NAWI Graz, Đại học Graz Áo, phó chủ biên tạp chí Mineralogy and Petrology và tạp chí Lithosphere.
✨Các nghiên cứu của GS. Christoph A. Hauzenberger có thể tham khảo theo đường link: https://scholar.google.com/citations?user=Xgn2US8AAAAJ&hl=vi&oi=ao.