Thông báo tuyển dụng công ty cổ phần Địa chất và khoáng sản – VINACOMIN

Số lượng tuyển dụng năm 2024 là 43 nhân viên

– 07 Kỹ sư, cao đẳng, trung cấp địa chất

– 03 Kỹ sư, cao đẳng, trung cấp trắc địa

– 04 Thí nghiệm mẫu

– 02 Kỹ sư khoan: vận hành máy khoan

– 02 Chuyên viên làm kế hoạch

– 01 Nhân viên văn thư lưu trữ

– 01 Lái xe 

– 23 Vận hành máy khoang (trung cấp, sơ cấp…)