🌈Hội nghị khoa học trẻ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM Lần 1 – Năm 2024 🌈

🎯 Chủ đề: “Khoa học công nghệ hướng đến tương lai”

🎯 Hội nghị dự kiến gồm 3 tiểu ban:

👉Tiểu ban Toán – Công nghệ thông tin

👉Tiểu ban Khoa học tự nhiên (bao gồm các lĩnh vực Sinh, Hóa, Địa chất, Môi trường)

👉Tiểu ban Kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật (bao gồm các lĩnh vực Vật lý, Điện tử – Viễn thông, Khoa học và Công nghệ vật liệu).

📌 Hạn chót đăng ký và nộp tóm tắt (abstract): ngày 14/4/2024

🎯 Đối tượng tham gia: Sinh viên, Cao học viên, Nghiên cứu sinh (Người học)

🎯 Link đăng ký: http://svnckhcn.hcmus.edu.vn/

🎯 Thông tin Chi tiết xem trên website: http://svnckhcn.hcmus.edu.vn/