✨Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học✨
🌏Tên đề tài: Nghiên cứu xâm nhập mặn tầng chứa nước Pliocen trên khu vực Bán đảo Cà Mau, miền Nam Việt Nam bằng phương pháp biểu đồ tiến hoá tướng thuỷ hoá (HFE-D)
🙋Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Thúy Vân
Link bài báo nghiên cứu khoa học: https://bom.so/c7DHBv