𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 | XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRONG NƯỚC VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ NĂM 2024 ĐỢT 1.
🏢 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước và chương trình dự bị tiến sĩ năm 2024 đợt 1 như sau:
🎯 Xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước và chương trình dự bị tiến sĩ, các ứng viên xem chi tiết yêu cầu và hạn nộp hồ sơ theo link tại:
————————————————————————