Viện Hàn lâm Khoa học Trái đất Đài Loan trao đổi, hợp tác về Khoa học và Đào tạo với Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Các thành viên phía Đài Loan tham dự gồm có:
1. Associate Professor: Kwan-Nang Pang, Institute of Earth Sciences, Academia Sinica (IES, AS).
2. Dr. Truong-Tai Nguyen, Postdoctoral Fellow, Institute of Earth Sciences, Academia Sinica (IES, AS).
3. Ms. Wan-Ting Hsu, Research Assistant, Institute of Earth Sciences, Academia Sinica (IES, AS).
4. Ms. Ya-Jung Hsu, Research Assistant, Institute of Earth Sciences, Academia Sinica (IES, AS).
5. Mr. Chen-Wei Lee, Bachelor Student, National Taiwan University (NTU).
💎 Tham quan phòng trưng bày mẫu địa chất cùng chia sẻ giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực Khoa học Trái đất.

———————————————————————
https://geology.hcmus.edu.vn
YouTube: https://bit.ly/3O44n9M
https://www.tiktok.com/@diachat_hcmus