TINH HOA CỦA ĐÁ ??
Thượng đế tạo ra đất, đá là kết tinh được năng lượng của Trời và Đất?
Vật nào mà chỉ cần chân cắm xuống đất, mặt ngửa lên trời hứng nắng mưa, sẽ kết tinh được nhiều năng lượng.
Thiên nhiên, vũ trụ thật diệu kỳ.
Chúng ta có thể không phải là tinh hoa, nhưng chúng ta biết lựa chọn tinh hoa, thì đã là tinh hoa.
Học sinh Hallowed Learning Center không chỉ được nghe kể mà còn được trải nghiệm câu chuyện của Hành tinh đất đá. Dưới kính hiển vi, học sinh không chỉ nhìn thấy thế giới siêu nhỏ mà còn biến tưởng tượng thành những bức tranh tuyệt vời. Bước chân vào thế giới vi diệu này, học sinh đã tạo ra những tác phẩm tranh đá đầy sáng tạo, đầy màu sắc ???!!