TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM DỰ QUỸ BẢO TRỢ TÀI NĂNG TRẺ TP.HCM NĂM 2023

TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM DỰ QUỸ BẢO TRỢ TÀI NĂNG TRẺ TP.HCM NĂM 2023
Đối tượng: Là những tài năng trẻ được thẩm định thuộc 05 lĩnh vực: Học tập, Giảng dạy, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục – Thể thao và Khoa học Kỹ thuật.
Hồ sơ đề nghị bảo trợ:
1. Phiếu đề nghị bảo trợ (mẫu đính kèm);
2. Bản photo giấy CMND hoặc thẻ học sinh – sinh viên …; bản photo hộ khẩu (không cần công chứng);
3. Kèm bản photo các quyết định, giấy tờ, bằng khen, hình ảnh, sản phẩm minh hoạ về thành tích của cá nhân (không cần công chứng).
Thời gian nộp hồ sơ: Thời hạn cuối nhận hồ sơ (bản giấy): đến hết ngày 23/10/2023, đồng thời để thuận tiện cho công tác tổng hợp, vui lòng gửi kèm file đề nghị bảo trợ và scan toàn bộ hồ sơ đính kèm về địa chỉ mail Ban học tập banhoctap@hcmus.edu.vn
Địa điểm: Hồ sơ nộp trực tiếp về Văn phòng Đoàn, cơ sở 1
Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Minh Ngọc – Phó Ban Phong trào học tập Đoàn trường, 0962.980.248 để được hỗ trợ.
Trân trọng,