Ngày 5/10/2023, Khoa Địa chất đã có một sự kiện quan trọng khi đón tiếp Cựu sinh viên Địa chất đến từ Công ty Schlumberger. Đại diện của công ty gồm có Trần Công Thịnh (Senior Information Management), Phạm Hoàng Duy (Senior Geologist), và Trần Đồng (Senior Geophysicist).
Trong buổi gặp gỡ này, đại diện Cựu sinh viên đã trao tặng một máy tính workstation và thảo luận kế hoạch tài trợ phần mềm Dầu khí (Petrel, Techlog, PetroMod và ECLIPSE) cho Khoa Địa chất. Điều này sẽ giúp cung cấp các công cụ cần thiết để thực hiện công tác giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực dầu khí.
Buổi gặp gỡ là một dấu ấn đánh dấu sự bắt đầu hợp tác trên diện rộng của Khoa và cựu sinh viên, hướng đến mục tiêu giáo dục, phát triển lâu dài và bền vững.