LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG – HCM VÀ TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

Ngày 17/8/2023, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (ĐH KHTN) đã tiến hành Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo và phát triển triển nguồn nhân lực với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).
Chia sẻ tại buổi ký kết, PGS. TS Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng trường ĐH KHTN đã khẳng định ý nghĩa của việc ký kết này sẽ là một dấu ấn đánh dấu sự bắt đầu hợp tác trên diện rộng của Trường và PTSC, hướng đến mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững.
Ông Trần Hoài Nam – Phó Tổng giám đốc PTSC phát biểu: “Mục tiêu nhắm đến của công ty là các sinh viên từ năm hai trở lên, khi này các bạn đã có sự hiểu biết và nhận thức nhất định về nghề nghiệp mình đang theo học, nhưng chưa có định hướng cụ thể về các công việc và những nơi mình sẽ làm việc sau khi ra trường. Nên đây là giai đoạn thích hợp để công ty và sinh viên tìm hiểu lẫn nhau, lựa chọn các ứng viên phù hợp cho công việc. Bên cạnh đó, công ty cũng có nhu cầu tái đào tạo, bồi dưỡng công nhân viên đang làm việc để thích nghi hơn và nâng cao kiến thức, tay nghề với những vị trí việc làm mới.”
PTSC cũng đưa ra cam kết về các gói ‘Hỗ trợ tài chính’ trong suốt quá trình hợp tác.