Phiếu đăng ký chuyên ngành HK1 năm học 2023-2024 (ngành Địa chất học)

Học kì 1 năm học 2023-2024, Khoa dự kiến mở 3 chuyên ngành:
1. Địa chất Khoáng sản (SV có nguyện vọng học Ngọc học đăng ký vào chuyên ngành ĐC Khoáng sản)
2. Địa chất Thủy văn – Địa chất Công trình
3. Địa chất Dầu khí
Sinh viên ngành Địa chất học, khóa 2020 trở về trước đăng ký xét chuyên ngành theo thứ tự ưu tiên: Nguyện vọng 1 – Nguyện vọng 2. Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện vào chuyên ngành chưa đủ hoặc vượt quá số lượng cho phép, những bạn này sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 (xếp thứ tự theo điểm trung bình học tập).
Các bạn sinh viên đăng ký xét chuyên ngành từ hôm nay đến hết 25/8/2023 bằng cách điền thông tin trực tiếp vào biểu mẫu dưới đây (lưu ý dùng email sinh viên).
Kết quả xét chuyên ngành sẽ được công bố trước 04/9/2023.
Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ liên hệ Giáo vụ Khoa.
Thân ái.