Ngày hội “Khoa học Trái đất”
Chào đón các em học sinh Trường Việt Mỹ tham quan trải nghiệm Ngày hội “Khoa học Trái đất” tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM