Sinh viên Địa chất, chuyên ngành Địa chất Khoáng sản tham quan thực tập thực tiễn, tiếp cận với thực tiễn và trau dồi kiến thức thực tế tại Nhà máy Ceramic, Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Ý Mỹ và Mỏ đá Phước Hòa, Công Ty Cổ Phần Phước Hòa FICO