Kính mời Quý Thầy Cô, Nghiên Cứu Sinh, Học viên cao học, Sinh viên tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ của HVCH. Nguyễn Thành Trí.
Tên đề tài : Đặc điểm địa chất, thành phần và nguồn gốc khoáng hóa Wolfram khu vực Mê Pu, Đức Linh, Bình Thuận.
Thời gian: 09h00 sáng, thứ 6 ngày 30/12/2022.
Tại phòng C05, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM