✨✨✨Chuyên đề “Tư vấn việc làm và tuyển dụng sinh viên Khoa Địa chất” – Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa năm học 2022-2023✨✨✨
Một số hình ảnh Tư vấn việc làm và tuyển dụng sinh viên:
———————————————————————