Học sinh tham quan, học tập và trải nghiệm Kiến thức khoa học Trái đất tại KHOA ĐỊA CHẤT – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM