Chào ngày mới! Welcome prof. Yu from Chungnam Univesrsity, Korea tham dự buổi báo cáo tốt nghiệp sv chuyên ngành ĐC Khoáng sản và thảo luận hợp tác và nghiên cưu khoa học Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

 ———————————————————————

TRANG CHỦ


YouTube: https://bit.ly/3O44n9M

@diachat_hcmus