Hoạt động của SPE: Talk show WORKING POSITION
Thời gian: 9h30-11h00 ngày thứ bảy, 17/6/2023
Địa điểm: Phòng C05 cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Khách mời:
1. Ông Phạm Quốc Đô, Kỹ sư dầu khí, Harbour Energy
2. Ông Nguyễn Đức Thừa Thiên, Kỹ sư dầu khí, Baker Hughes
Nội dung: Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp dầu khí và cơ hội việc làm
Kính mời toàn thể các bạn sinh viên Khoa Địa chất quan tâm tham dự!