Thông báo tuyển dụng cộng tác viên

Cộng tác viên cho dự án Mee&More Science
Số lượng: 05 SV
Hạn nộp: 18/05/2023
———————————————————————
https://geology.hcmus.edu.vn
YouTube: https://bit.ly/3O44n9M
https://www.tiktok.com/@diachat_hcmus