? Meeting between The Swedish Embassy in Vietnam and University of Science?
?Thời gian: 06/01/2023 lúc 13:30
?Địa điểm: Phòng họp F.102
? Nội dung:
– Brief introduction: Business Sweden and facilitation role
– Company introduction: Ocean Infinity, demand for talent resources and potential collaboration
– University introduction: Relevant training programs and available resources
– Discussion on key topics focusing on Geology-related training programs (suggested by The Swedish Embassy in Vietnam):
· Number of students enrolled each year
· Number of students graduating each year (focusing on the last 5 years or so)
· Common length of studies (3years/5 years/bachelor/master)
· Common employers/common areas of work after graduation
· Required courses
· Most popular courses
· International students, collaboration with international universities (visiting professors etc)
· General number of PhD students and common areas of research
· Established internship with any companies etc
?Thành phần tham dự từ VNUHCM-US:
– PGS.TS. Phạm Trung Hiếu – Trưởng Khoa Địa chất
– TS. Nông Thị Quỳnh Anh – Phó Trưởng Khoa Địa chất
– PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước – Trưởng Bộ môn Hải dương – Khí tượng – Thủy văn
– PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp – Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại
Thành phần tham dự từ Đại sứ quán Thụy Điển:
– Ms. Maria Blom – Quản lý Địa chất, Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Ocean Infinity
– Ms. Uyen Dam – Chuyên viên Thương vụ, Thương vụ Thụy Điển
——————————————–