Văn phòng Khoa

TS. Nông Thị Quỳnh Anh


Phó trưởng khoa

CN. Tôn Nữ Tô Mai


Thủ thư

PGS.TS. Phạm Trung Hiếu


Trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thị Trường Giang


Giáo vụ khoa

ThS. Nguyễn Thùy Dung


Giáo vụ khoa

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN