Bộ môn Thạch học và Khoáng sản

Image

GIỚI THIỆU BỘ MÔN THẠCH HỌC VÀ KHOÁNG SẢN


1. Quá trình hình thành và phát triển
   Bộ môn (BM) Khoáng Thạch (nay là BM. Địa chất và Khoáng sản) được thành lập năm 1976 thuộc Khoa Địa chất tại Trường Đại học Khoa học Sài Gòn, sau đó là Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh (176), nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Để phù hợp tình hình thực tế hiện nay về mục tiêu và nhiệm vụ của đào tạo và nghiên cứu khoa học, từ 15/6 /2016, BM, Khoáng Thạch được Hiệu trưởng ký quyết định đổi tên là BM. Thạch học và Khoáng sản.
   Đến nay, trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, BM. Thạch học và Khoáng sản có nhiều đóng góp trong đào tạo các thế hệ cán bộ địa chất từ đại học (cử nhân) đến sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) cho đất nước; đồng thời, tham gia tích cực vào nghiên cứu khoa học về địa chất và khoáng sản, trong điều tra cơ bản về tài nguyên khoáng sản và môi trường, trong nghiên cứu công nghệ khoáng, trong nghiên cứu và giám định đá quý – bán quý và mỹ nghệ cho nhiều ngành và các địa phương.
   Theo thời gian, BM. Thạch học và Khoáng sản không ngừng phát triển với đội ngũ giảng viên năng động, có chuyên môn cao và được đào tạo từ các trường đại học khác nhau trong và ngoài nước. Hiện nay, BM. Thạch học và Khoáng sản là một trong những BM chủ chốt của Khoa Địa chất và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM, đảm nhận việc giảng dạy nhiều môn học từ cơ sở ngành đến chuyên ngành cho sinh viên trong Khoa Địa chất thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Địa chất và Khoáng sản, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM.
   Bộ môn tham gia đào tạo sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh từ đại học đến sau đại học và các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực địa chất.
2. Tổ chức và nhân sự
   Trưởng bộ môn: TS. GVC. Nguyễn Kim Hoàng

   2.1. Trưởng bộ môn qua các nhiệm kỳ:
   1. Thầy Nguyễn Đức Minh (1975 - 1978),
   2. TS. Huỳnh Trung (1982 - 2003),
   3. Võ Trung Chánh (2003 - 2008),
   4. GVC. Nguyễn Kim Hoàng (2008 – 2013),
   5. GVC. Nguyễn Kim Hoàng (2013 – hiện nay). 

    2.2. Cán bộ - viên chức cơ hữu:
    Cán bộ - viên chức cơ hữu của Bộ môn hiện tại với 10 người, gồm: 01 PGS.TS, 01 TS, 03 NCS.ThS, 03 ThS và 01 Cử nhân:

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN