VĂN PHÒNG KHOA

VĂN PHÒNG KHOA
Thông tin văn phòng Khoa Địa chất

Bộ môn Thạch học và Khoáng sản

Bộ môn Thạch học và Khoáng sản
Thông tin Bộ môn Thạch học và Khoáng sản

Bộ môn Địa chất Biển và Dầu khí

Bộ môn Địa chất Biển và Dầu khí
Thông tin Bộ môn Địa chất Biển và Dầu khí

Bộ môn Địa chất Thủy văn - Địa chất Công trình

Bộ môn Địa chất Thủy văn - Địa chất Công trình
Thông tin Bộ môn Địa chất Thủy văn - Địa chất Công trình

Bộ môn Địa chất cơ sở

Bộ môn Địa chất cơ sở
Thông tin Bộ môn Địa chất cơ sở

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN