Dự án / Đề tài

Đề tài cấp nhà nước


Thạch luận nguồn gốc các đá magma tiền Cambri khu vực Phan Si Pan Tây Bắc Việt Nam, 2017. Phạm Trung Hiếu (chủ nhiệm).

Thạch luận nguồn gốc các thành tạo granitoid khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam, 2011. Phạm Trung Hiếu (chủ nhiệm).

Đề tài cấp Bộ / cấp Đại học Quốc Gia Tp.HCM


Nghiên cứu đặc điểm, phân loại và đánh giá triển vọng khoáng hóa vàng nội sinh Nam Việt Nam, 2019. Nguyễn Kim Hoàng (chủ nhiệm).

Đặc điểm địa chất, thạch luận các đá metacarbonat khu vực Sa Thầy Kon Tum và ứng dụng của nó trong đá mỹ nghệ, 2019. Trương Chí Cường (chủ nhiệm).

Lựa chọn vị trí tối ưu xây dựng cánh đồng năng lượng mặt trời bằng phương pháp đánh giá đa tiêu chí trong tỉnh Bình Thuận và điều kiện địa chất công trình tại vị trí đó, 2019. Nguyễn Đình Thanh (chủ nhiệm).

Nghiên cứu sự bền vững của nguồn tài nguyên nước dưới đất khu vực ven biển Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận dưới tác động của biển đổi khí hậu, 2019. Ngô Minh Thiện (chủ nhiệm). 

Đặc điểm địa chất, thạch luận các đá metacarbonat khu vực Sa Thầy Kon Tum và khả năng sử dụng làm đá mỹ nghệ, 2018. Bùi Kim Ngọc (chủ nhiệm).

Tiến hóa vỏ lục địa khu vực đới khâu Sông Mã, Tây Bắc Việt Nam giai đoạn Paleozoi muộn - Mezozoi sớm, 2017. Phạm Trung Hiếu (chủ nhiệm).

Nghiên cứu thạch luận và khoáng hóa liên quan granitoid phức hệ Mường Hum đới cấu trúc Phan Si Pan khu vực Tây bắc Việt Nam, 2016. Nguyễn Kim Hoàng (chủ nhiệm).

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN