Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm
Thông tin phòng thí nghiệm

Dự án / Đề tài

Dự án / Đề tài
Thông tin dự án / đề tài

Công bố khoa học

Công bố khoa học
Thông tin công bố khoa học

Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ
Thông tin chuyển giao công nghệ

Thông tin nghiên cứu khoa học

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN