Thông báo, thông tin học bổng cho sinh viên, học viên, nghiên cứu viên, giảng viên

Học bổng Huỳnh Trung

Học bổng Huỳnh Trung
Thông tin học bổng Huỳnh Trung

Học bổng Trần Kim Thạch

Học bổng Trần Kim Thạch
Thông tin học bổng Trần Kim Thạch
Xem toàn bộ thông báo

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN