Giới thiệu Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Giới thiệu chung

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Địa chất ngày nay được thành lập với tên gọi đầu tiên là Tổ Địa chất ra đời năm 1952 cùng với Viện Đại học Saigon do Giáo Sư Jean Fromaget, nguyên Giám đốc Sở Địa chất Đông Dương đảm trách. Năm 1953 Ban (Departement) Địa chất chính thức thành lập, gắn liền với tên tuổi của nhà Địa chất Pháp là Giáo sư Edmond Saurin - Giám đốc sở Địa Chất Đông Dương. Từ 1965 đến năm 1975, Ban Địa chất thuộc Đại học Khoa học Sài Gàn do Giáo Sư Trần Kim Thạch phụ trách. Ngoài việc xây dựng và phát triển chính mình, Ban Địa chất Đại học Khoa học Saigon cũng đã đóng góp xây dựng Ban Địa chất của Đại học Huế, Đại học Cần Thơ và Ban Địa lý của Đại học Đà Lạt. Từ năm 1975 đến nay, Ban Địa chất trở thành Khoa Địa chất của Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh (1976 – 1996) và hiện nay là Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (1996 – đến nay).

Khoa Địa chất có 05 bộ môn và 05 phòng thí nghiệm cấp Khoa. Các bộ môn (BM) gồm: BM. Địa chất Cơ sở, BM. Thạch học và Khoáng sản (trước đây là BM. Khoáng Thạch), BM. Trầm tích và Địa chất biển (trước đây là BM. Trầm tích), BM. Địa chất Thủy văn - Địa chất Công trình và BM. Địa chất Dầu khí. Các phòng thí nghiệm (PTN) gồm có: PTN. Thạch học, PTN. Ngọc học, PTN. Địa hóa môi trường, Phòng Tin học – Viễn thám - GIS và Phòng Trưng bày - Thực tập Mẫu địa chất. Ngoài ra, còn có Thư viện Khoa. Các BM cũng có phòng thực hành - thí nghiệm có quy mô như: Địa kỹ thuật, Địa chất Dầu khí, Trầm tích và Địa chất biển.

Về cơ cấu tổ chức Khoa theo nhiệm kỳ 5 năm, gồm: Ban chủ nhiệm Khoa (3 cán bộ), Hội đồng Khoa học Khoa (7 - 8 cán bộ), Thư ký Khoa (1 cán bộ), các trợ lý (5 cán bộ: giáo vụ, sinh viên, thông tin – truyền thông, thư viện, phòng bảo tàng địa chất) và Ban cố vấn học tập (6 cán bộ).

Trãi qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Khoa Địa chất đã vượt qua nhiều khó khăn, duy trì và xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển và mở rộng quy mô ngành nghề đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ kinh tế xã hội. Khoa Địa chất là một trong những khoa truyền thống, có đóng góp lớn vào thành tích đào tạo – nghiên cứu khoa học của Trường qua các thời kỳ.

  1. Nhân lực

Tính đến tháng 9/2016, Khoa Địa chất có 38 cán bộ - viên chức (gồm 19 nam và 19 nữ), trong đó có 35 cán bộ khoa học (1 PGS.TS, 4 TS, 29 ThS, 1 cử nhân), 3 cán bộ quản lý và nhân viên PTN và thư viện (1 ThS, 1 cử nhân và 1 trung cấp). Hiện nay, đang học tập ở nước ngoài có 5 nghiên cứu sinh (Hàn quốc, Nhật, Áo, Thái lan) và 1 cao học (Đài loan).

  1. Đào tạo
    a. Đào tạo đại học:
Đào tạo ngành Địa chất học, Khoa đào tạo Cử nhân địa chất có kiến thức nền tảng rộng về khoa học Trái đất và chuyên sâu từng lĩnh vực trong địa chất học, có năng lực nghiên cứu và ứng dụng thành quả mới nhất của địa chất hướng tới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và có phương pháp luận vững chắc cũng như có khả năng đóng vai trò lãnh đạo để phát triển và đóng góp tích cực cho sự phát triển của khoa học địa chất.

Ngành Địa chất học có 6 chuyên ngành (CN). Đến trước 2016, có 5 CN gồm: CN. Địa chất Khoáng sản, CN. Ngọc học, CN. Địa chất Thủy văn – Địa chất Công trình, CN. Địa chất Môi trường và Địa chất Dầu khí. Để đáp ứng nhu cầu xã hội, Khoa và BM. Trầm tích và Địa chất biển đã xây dựng và đưa vào đào tạo từ năm học 2016 – 2017 CN. Địa chất biển.

    b. Đào tạo sau đại học: 
Đào tạo trình độ thạc sĩ khoa học địa chất (Cao học) có 2 CN: Địa chất học và Kỹ thuật địa chất.

Đào tạo trình độ tiến sĩ khoa học địa chất (nghiên cứu sinh) NCS có 1 CN là Thạch học – Địa hoá. Do thiếu nhân lực cơ hữu để đào tạo nên từ 2011 tạm dừng trong những năm qua. Hiện tại, Khoa đang trong quá trình hoàn chỉnh Đề án để xin mở lại CN Thạch học – Địa hoá này để đáp ứng nhu cầu đào tạo.

Địa chỉ: Phòng C13, Dãy nhà C, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 38 355271 - Fax (84.8) 38 350 096.

Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn

Website: https://geology.hcmus.edu.vn

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN