Thông báo, thông tin cho giảng viên

This image for Image Layouts addon
PSG.TS. Pham Trung Hiếu
This image for Image Layouts addon
ThS. Trương Chí Cường
This image for Image Layouts addon
ThS. Bùi Kim Ngọc
This image for Image Layouts addon
TS. Nông Thị Quỳnh Anh
This image for Image Layouts addon
ThS. Phạm Minh
This image for Image Layouts addon
CN. Ninh Vũ Luân
This image for Image Layouts addon
ThS. Nguyễn Thị Trường Giang
This image for Image Layouts addon
TS. Ngô Minh Thiện
This image for Image Layouts addon
TS. Nguyễn Đình Thanh
This image for Image Layouts addon
ThS. Nguyễn Thùy Dung
This image for Image Layouts addon
ThS. Lê Thị Thúy Vân
This image for Image Layouts addon
TS. Trần Quốc Dũng
This image for Image Layouts addon
ThS. Nguyễn Thị Thùy Luyên
This image for Image Layouts addon
CN. Tôn Nữ Tô Mai
This image for Image Layouts addon
ThS. Đỗ Thị Ngọc Học
This image for Image Layouts addon
ThS. Đinh Quốc Tuấn
This image for Image Layouts addon
NCS. Ngô Trần Thiện Quý
This image for Image Layouts addon
ThS. Phạm Tuấn Long
This image for Image Layouts addon
ThS. Dương Thị Mỹ Lệ
This image for Image Layouts addon
ThS. Đỗ Ngọc Thanh
This image for Image Layouts addon
ThS. Huỳnh Tấn Tuấn
This image for Image Layouts addon
TS. Trần Thị Hoàng Hà
This image for Image Layouts addon
TS. Nguyễn Thị Tố Ngân
This image for Image Layouts addon
ThS. Ngô Thị Phương Uyên
This image for Image Layouts addon
ThS. Trịnh Nguyễn Hùng Vĩ
This image for Image Layouts addon
ThS. Lê Hữu Tuấn
This image for Image Layouts addon
ThS. Hà Thuý Hằng
This image for Image Layouts addon
ThS. Nguyễn Vĩnh Tùng
This image for Image Layouts addon
NCS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN