THẠC SĨ ĐỊA CHẤT HỌC

THẠC SĨ ĐỊA CHẤT HỌC
Chương trình đào tạo thạc sĩ Địa chất học

THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT
Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật địa chất

TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT HỌC

TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT HỌC
Chương trình đạo tạo tiến sĩ Địa chất học

Đào tạo Sau đại học

Chường trình đào tạo sau đại học

Đào tạo sau đại học Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM:

1. Đào tạo trình độ thạc sĩ khoa học địa chất (Cao học) có 2 chuyên ngành:
   + Địa chất học
   + Kỹ thuật địa chất

2. Đào tạo trình độ tiến sĩ khoa học địa chất (nghiên cứu sinh) có 1 chuyên ngành:
   + Địa chất học

Link chi tiết thông báo tuyển sinh sau đại học

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN